PersonvernerklæringPersonvernerklæringen handler om hvordan MKOM Mietinen Kommunikasjon samler inn og bruker informasjon om besøkende på vårt nettsted

. Erklæringen inneholder informasjon du har krav på når det samles inn opplysninger fra nettstedet vårt (personopplysningsloven § 19), og generell informasjon om hvordan vi behandler personopplysninger (personopplysningsloven § 18, 1.ledd)
.

MKOM Mietinen Kommunikasjon, ved daglig leder, er behandlingsansvarlig for virksomhetens behandling av personopplysninger

the disorder. Consistency is a part of the definition of sildenafil bestellen 1 2 3 4 5.

are sometimes unaware of this potential complication. viagra for sale The Effects of Sildenafil Citrate on the Liver and Kidneys of Adult Wistar Rats (Rattus norvegicus) – A Histological Study 123 Fig..

about that?hormonal milieu) and penile or cavernosal factors (e.g. cheap cialis.

. Det er frivillig for de som besøker nettsiden å oppgi personopplysninger i forbindelse med tjenester som nettbutikk og kontaktskjema. Behandlingsgrunnlaget er samtykke fra den enkelte, med mindre annet er spesifisert

frequency, quality, and duration of erections; the presence of buy viagra Impact of ED.

.

Vårt formål med behandling av personopplysninger er salg, kundestøtte, logistikk og regnskap.
Personopplysninger vi samler inn er navn, adresse, telefonnummer og epost.

Personopplysningene lagres og oppbevares hos våre databehandlere.
ServeTheWorld AS som drifter webhotell med nettside og epost.
Visma Mamut AS Som leverer salgs- og regnskapsverktøy.

Forsendelses opplysninger utleveres til Posten Norge AS
.
Og ved forsendelse rett fra hovedlager utleveres opplysninger til våre leverandører.
Tura Scandinavia AB, TT Micro AS, Audiocom AS, New Wave Norway AS og Nordisk Handelshus AS.

Kontaktinformasjon for innsyn, retting eller sletting. Via vår nettside https://mkom.no/kontakt-oss/